Boek Flash CS4 - de basis: inhoudsopgave

Flash CS4, de basis   Hoofdstuk 1 Overzicht Flash
   Hoofdstuk 2 Tekenen
   Hoofdstuk 3 Tekst
   Hoofdstuk 4 Kleur
   Hoofdstuk 5 Symbolen

   Hoofdstuk 6 Animaties
   Hoofdstuk 7 Afbeeldingen, geluid en video
   Hoofdstuk 8 Interactie met Actionscript
   Hoofdstuk 9 Publiceren


Inleiding

Hoofdstuk 1 Overzicht Flash
1.1 Wat is Flash?
1.1.1 Vectoren en pixels
1.1.2 Nieuw in Flash CS4
1.2 Interface
1.3 Gereedschappen
1.4 Deelvensters
1.4.1 Deelvenster Eigenschappen
1.4.2 Deelvenster Filmverekenner
1.4.3 Deelvenster Uitlijnen
1.4.4 Deelvenster Bibliotheek
1.5 Tijdlijn, lagen en frames
1.5.1 Lagen
1.5.2 Tijdlijn en frames
1.6 Scènes 1.6.1 Deelvenster Scène
1.6.2 Nadelen van scènes
1.7 Film afspelen en testen
1.8 Online hulpbronnen

Hoofdstuk 2 Tekenen
2.1 Lijnen, vullingen en tekenmodellen
2.2 Lijnen tekenen
2.2.1 Gereedschap Lijn
2.2.2 Gereedschap Pen
2.2.3 Gereedschap Potlood
2.2.4 Gereedschap Penseel
2.3 Vlakken tekenen
2.3.1 Gereedschappen Rechthoek en Ovaal
2.3.2 Gereedschap Veelhoek-Ster
2.3.3 Gereedschap Penseel
2.3.4 Gereedschap Emmertje en inktfles
2.4 Objecten selecteren
2.5 Objecten transformeren
2.5.1 Objecten verplaatsen
2.5.2 Objecten roteren
2.5.3 Objecten schalen
2.5.4 Objecten vervormen
2.6 Positioneren
2.6.1 Raster, linialen en hulplijnen
2.6.2 Magnetisch uitlijnen
2.6.3 Deelvenster Uitlijnen
2.6.4 Deelvenster Info
2.7 Nieuwe gereedschappen van CS4
2.7.1 Gereedschap Deco
2.7.2 Gereedschap Sproeipenseel
2.7.3 3D-transformaties

Hoofdstuk 3 Tekst
3.1 Soorten tekst en kenmerken
3.1.1 Statische tekst
3.1.2 Dynamische tekst
3.1.3 Invoertekst
3.2 Filters
3.3 Tekst transformeren

Hoofdstuk 4 Kleur
4.1 Kleuren kiezen
4.1.1 Systeemkleurkiezer
4.1.2 Deelvenster Kleur
4.1.3 Transparantie
4.2 Kleuren bewaren
4.3 Kleurverlopen

4.3.1 Nieuw kleurverloop maken
4.3.2 Kleurverloop toepassen
4.3.3 Kleurverloop transformeren
4.3.4 Kleurverloop vergrendelen
4.4 Afbeelding als kleurvulling

Hoofdstuk 5 Symbolen
5.1 Wat zijn symbolen?
5.2 Symbolen maken en gebruiken
5.2.1 Nieuw symbool maken
5.2.2 Converteren naar een symbool
5.2.3 Symbolen toepassen
5.2.4 Symbool wijzigen
5.2.5 Symbolen in andere films gebruiken
5.2.6 Wat u ook nog moet weten over symbolen
5.3 Het symbool Afbeelding
5.4 Het symbool Knop
5.4.1 Knoppen maken
5.4.2 Transparante knoppen
5.4.3 Knoppen met geluid
5.5 Het symbool Filmclip
5.6 Bibliotheek
5.7 Filters en overvloeien

Hoofdstuk 6 Animaties
6.1 Bewegings-tweens
6.1.1 Animatie van A naar B
6.1.2 Animatie langs een pad
6.1.3 Meerdere bewegingstweens
6.1.4 Roteren en versnellen
6.1.5 Transparantie en andere effecten
6.1.6 Werken met de bewegingseditor
6.2 Klassieke tweens
6.3 Vorm-tweens
6.3.1 Vorm-tween maken
6.3.2 Vormhints gebruiken
6.4 Frame-voor-frame-animaties
6.5 Filmclips met animatie
6.6 Inverse Kinematics

Hoofdstuk 7 Afbeeldingen, geluid en video
7.1 Afbeeldingen
7.1.1 Bitmaps importeren
7.1.2 Illustrator-bestanden importeren
7.1.3 Photoshop-bestanden importeren
7.1.4 Fireworks-bestanden importeren
7.1.5 Gebruik van JPEG (...en wat veel Flash-designers niet weten)
7.1.6 Bitmaps omzetten naar vectoren
7.2 Geuid
7.2.1 Geluid downloaden
7.2.2 Geluid importeren
7.2.3 Geluid toepassen
7.2.4 Achtergrondgeluid
7.2.5 Instellingen voor geluid
7.2.6 Compressie-instellingen
7.3 Video

Hoofdstuk 8 Interactie met ActionScript
8.1 Wat is ActionScript?
8.1.1 ActionScript 1.0, 2.0 en 3.0
8.1.2 Welke versie kiest u?
8.2 Starten met ActionScript
8.2.1 Scriptassistentie
8.2.2 Code toevoegen
8.3 Belangrijke ActionScript-codes
8.3.1 Play en stop
8.3.2 Tijdlijn stoppen
8.3.3 Filmclip laten stoppen en spelen
8.3.4 goto
8.3.5 Gebruik van framelabels in plaats van framenummers
8.3.6 getURL
8.3.7 loadMovie en loadMovieNum
8.3.8 Film opbouwen uit meerdere SWF-bestanden
8.3.9 Externe afbeeldingen laden
8.4 Voorbeeldcodes ActionScript-versies
8.4 Voorbeeldcode ActionScript 1.0
8.4.1 Voorbeeldcode ActionScript 1.0
8.4.2 Voorbeeldcode ActionScript 2.0
8.4.3 Voorbeeldcode ActionScript 3.0
8.5 Gedragingen

Hoofdstuk 9 Publiceren en exporteren
9.1 Instellingen voor publiceren
9.1.1 Indelingen
9.1.2 Flash-instellingen
9.1.3 HTML-instellingen
9.2 Publiceren met Dreamweaver
9.3 Standalone Flash-applicaties
9.4 Flash-film testen op bandbreedte

Index