Boek Flash CS3 - de basis: inhoudsopgave

Flash CS3, de basis   Hoofdstuk 1 Overzicht Flash
   Hoofdstuk 2 Tekenen
   Hoofdstuk 3 Tekst
   Hoofdstuk 4 Kleur
   Hoofdstuk 5 Symbolen

   Hoofdstuk 6 Animaties
   Hoofdstuk 7 Afbeeldingen, geluid en video
   Hoofdstuk 8 Interactie met Actionscript
   Hoofdstuk 9 Publiceren en exporteren
   Hoofdstuk 10 Workshops

Woordenlijst Nederlands - Engels

Index


Inleiding

Hoofdstuk 1 Overzicht Flash
1.1 Wat is Flash?
1.1.1 Vectoren en pixels
1.1.2 Nieuw in Flash CS3
1.1.3 Wat hebt u nodig?
1.2 Interface
1.3 Gereedschappen
1.4 Deelvensters
1.4.1 Deelvenster Eigenschappen
1.4.2 Deelvenster Filmverekenner
1.4.3 Deelvenster Uitlijnen
1.4.4 Deelvenster Bibliotheek
1.5 Tijdlijn, lagen en frames
1.5.1 Lagen
1.5.2 Tijdlijn en frames
1.6 Scènes 1.6.1 Deelvenster Scène
1.6.2 Nadelen van scènes
1.7 Film afspelen en testen
1.8 Online hulpbronnen

Hoofdstuk 2 Tekenen
2.1 Lijnen, vullingen en tekenmodellen
2.2 Lijnen tekenen
2.2.1 Gereedschap Lijn
2.2.2 Gereedschap Pen
2.2.3 Gereedschap Potlood
2.2.4 Gereedschap Penseel
2.3 Vlakken tekenen
2.3.1 Gereedschappen Rechthoek en Ovaal
2.3.2 Gereedschap Veelhoek-Ster
2.3.3 Gereedschap Penseel
2.3.4 Gereedschap Emmertje en inktfles
2.4 Objecten selecteren
2.5 Objecten transformeren
2.5.1 Objecten verplaatsen
2.5.2 Objecten roteren
2.5.3 Objecten schalen
2.5.4 Objecten vervormen
2.6 Positioneren
2.6.1 Raster, linialen en hulplijnen
2.6.2 Magnetisch uitlijnen
2.6.3 Deelvenster Uitlijnen
2.6.4 Deelvenster Info

Hoofdstuk 3 Tekst
3.1 Soorten tekst en kenmerken
3.1.1 Statische tekst
3.1.2 Dynamische tekst
3.1.3 Invoertekst
3.2 Filters
3.3 Tekst transformeren

Hoofdstuk 4 Kleur
4.1 Kleuren kiezen
4.1.1 Systeemkleurkiezer
4.1.2 Deelvenster Kleur
4.1.3 Transparantie
4.2 Kleuren bewaren
4.3 Kleurverlopen
4.3.1 Nieuw kleurverloop maken
4.3.2 Kleurverloop toepassen
4.3.3 Kleurverloop transformeren
4.3.4 Kleurverloop vergrendelen
4.4 Afbeelding als kleurvulling

Hoofdstuk 5 Symbolen
5.1 Wat zijn symbolen?
5.2 Symbolen maken en gebruiken
5.2.1 Nieuw symbool maken
5.2.2 Converteren naar een symbool
5.2.3 Symbolen toepassen
5.2.4 Symbool wijzigen
5.2.5 Symbolen in andere films gebruiken
5.2.6 Wat u ook nog moet weten over symbolen
5.3 Het symbool Afbeelding
5.4 Het symbool Knop
5.4.1 Knoppen maken
5.4.2 Transparante knoppen
5.4.3 Knoppen met geluid
5.5 Het symbool Filmclip
5.6 Bibliotheek
5.7 Filters en overvloeien

Hoofdstuk 6 Animaties
6.1 Bewegings-tween
6.1.1 Animatie van A naar B
6.1.2 Meerdere bewegingstweens
6.1.3 Rotaties
6.1.4 Animatie met transparantie
6.1.5 Animatie met gecombineerde effecten
6.1.6 Versnellingen maken
6.2 Animatie langs een pad
6.2.1 Object met een pad laten meebewegen
6.3 Vorm-tween
6.3.1 Vorm-tween maken
6.3.2 Vormhints gebruiken
6.4 Frame-voor-frame-animatie
6.5 Filmclips met animatie
6.6 Tijdlijneffecten
6.6.1 Assistenten
6.6.2 Effecten
6.6.3 Transformeren/overgangen

Hoofdstuk 7 Afbeeldingen, geluid en video
7.1 Afbeeldingen
7.1.1 Bitmaps importeren
7.1.2 Illustrator-bestanden importeren
7.1.3 Photoshop-bestanden importeren
7.1.4 Fireworks-bestanden importeren
7.1.5 Gebruik van JPEG (...en wat veel Flash-designers niet weten)
7.1.6 Bitmaps omzetten naar vectoren
7.2 Geuid
7.2.1 Geluid downloaden
7.2.2 Geluid importeren
7.2.3 Geluid toepassen
7.2.4 Achtergrondgeluid
7.2.5 Instellingen voor geluid
7.3 Video

Hoofdstuk 8 Interactie met ActionScript
8.1 Wat is ActionScript?
8.1.1 ActionScript 1.0, 2.0 en 3.0
8.1.2 Welke versie kiest u?
8.2 Starten met ActionScript
8.2.1 Scriptassistentie
8.2.2 Code toevoegen
8.3 Belangrijke ActionScript-codes
8.3.1 Play en stop
8.3.2 Tijdlijn stoppen
8.3.3 Filmclip laten stoppen en spelen
8.3.4 goto
8.3.5 Gebruik van framelabels in plaats van framenummers
8.3.6 getURL
8.3.7 loadMovie en loadMovieNum
8.3.8 Film opbouwen uit meerdere SWF-bestanden
8.3.9 Externe afbeeldingen laden
8.4 Voorbeeldcodes ActionScript-versies
8.4 Voorbeeldcode ActionScript 1.0
8.4.1 Voorbeeldcode ActionScript 1.0
8.4.2 Voorbeeldcode ActionScript 2.0
8.4.3 Voorbeeldcode ActionScript 3.0
8.5 Gedragingen

Hoofdstuk 9 Publiceren en exporteren
9.1 Instellingen voor publiceren
9.1.1 Indelingen
9.1.2 Flash-instellingen
9.1.3 HTML-instellingen
9.2 Publiceren met Dreamweaver
9.3 Exporteren
9.3.1 Afbeeldingen exporteren
9.3.2 Exporteren naar QuickTime
9.4 Standalone Flash-applicaties
9.5 Flash-film testen op bandbreedte

Hoofdstuk 10 Workshops
10.1 Maskers
10.1.1 Maskers: voorbeeld 1
10.1.2 Maskers: voorbeeld 2
10.1.3 Maskers: voorbeeld 3
10.2 Scrollende tekst
10.3 Uitklapmenu

Woordenlijst Nederlands - Engels

Index