§Boek Flashdesign: inhoudsopgave

Flashdesign voor vormgeversDEEL 1: BETER FLASHDESIGN
   Hoofdstuk 1 Slimmer tekenen
   Hoofdstuk 2 Betere animaties
   Hoofdstuk 3 Plannen en bouwen
   Hoofdstuk 4 Alles over tekst
   Hoofdstuk 5 Afbeeldingen en geluid
   Hoofdstuk 6 De beste tips voor beter flashdesign

DEEL 2: INTERACTIVITEIT DOOR ACTIONSCRIPT
   Hoofdstuk 7 Basis van ActionScript
   Hoofdstuk 8 Meer ActionScript

DEEL 3: DYNAMISCHE FLASHSITES
   Hoofdstuk 9 Flash en XML
   Hoofdstuk 10 Dynamische flashmovies met PHP en MySQL

DEEL 4: APPENDIX


Inleiding

DEEL 1: BETER FLASHDESIGN

Hoofdstuk 1 Slimmer tekenen
1.1 De basis op een rij
1.2 Sneller tekenen
1.3 Objecten vervormen
1.3.1 Vervormen met de Selection Tool
1.3.2 Free Transform Tool
1.3.3 Vervormen met getallen
1.4 Illustraties optimaliseren
1.4.1 Gebruik van Straighten en Smooth
1.4.2 Gebruik van Modify, Shape, Optimize
1.5 Beter positioneren
1.5.1 Grid, linialen en hulplijnen
1.5.2 Paneel Align
1.5.3 Paneel Info
1.5.4 Snapping
1.6 Tekenen met de Pen Tool
1.7 Werken met symbolen
1.7.1 Wat is een symbool?
1.7.2 Soorten symbolen
1.7.3 Symbolen wijzigen
1.7.4 Symbolen hergebruiken in andere movies
1.8 Cartoonachtige illustraties
1.9 Nieuwe grafische mogelijkheden in Flash 8
1.9.1 Object Drawing
1.9.2 Filters
1.9.3 Blend modes
1.9.4 Nieuwe stroke-opties
1.10 Artikel van Boudewijn Danser van BDisOKE
1.11 Pixelstijl: artikel van MediaMonks

Hoofdstuk 2 Betere animaties
2.1 Motion tween
2.2 Shape tween
2.2.1 Mijn shape tween doet niet wat ik wil
2.3 Frame-voor-frame animatie
2.4 Aandachtspunten bij animaties
2.4.1 Framerate
2.4.2 Animatie verplaatsen
2.4.3 Achtergrond in beeld laten
2.4.4 Wat doet dat blokje daar?
2.4.5 Meerdere animaties in een movie
2.4.6 Motion tween na shape tween en andersom
2.4.7 Distribute to Layers
2.4.8 Onderbroken tweens
2.4.9 Wanneer moet ik welke soort animatie gebruiken?
2.5 Veelgevraagde animaties
2.5.1 Uit het niets
2.5.2 Rotaties
2.5.3 Object langs een pad
2.5.4 Doorlopende achtergrond
2.5.5 Rijdende auto’s en bewegende poppetjes
2.5.6 Twee foto’s over laten vloeien
2.6 Timeline Effects
2.7 Artikel: Flash plug-ins (door Sander Kessels)
2.8 Interview met Dennis van de Sande van U.P! [joepie]-producties

Hoofdstuk 3 Plannen en bouwen
3.1 Begin met een plan
3.1.1 Analyse, beeldvorming en planning
3.1.2 Doel en doelgroep
3.1.3 Inhoud
3.1.4 Functioneel ontwerp
3.1.5 Grafisch ontwerp
3.1.6 Technisch ontwerp
3.1.7 Onderhoudsplan
3.1.8 Promotie van de site
3.2 Werken met projecten
3.2.1 Project maken en beheren
3.2.2 Versiecontrole
3.2.3 Project publiceren
3.3 Opbouw van een movie
3.3.1 De trap
3.3.2 Scenes
3.3.3 Meerdere movies
3.4 Werk consistent en gestructureerd
3.5 Artikel van Elmer Zinkhann

Hoofdstuk 4 Alles over tekst
4.1 Drie soorten tekst
4.1.1 Static Text
4.1.2 Dynamic Text
4.1.3 Input Text
4.2 Spellingcontrole
4.2.1 Instellingen spellingcontrole
4.3 Leesbare tekst
4.3.1 Publiceren voor oudere versies
4.3.2 Publiceren voor Flash Player 8
4.4 Lettertypen
4.4.1 Lettertypen meesturen
4.4.2 Device fonts gebruiken
4.4.3 _sans, _serif en _typewriter
4.4.4 Lettertypen in dynamische tekstvelden
4.5 Externe tekstbestanden
4.6 Scrollende tekst
4.7 HTML in Flash
4.7.1 HTML toepassen
4.7.2 HTML-codes
4.8 CSS in Flash
4.8.1 Interne stijlen
4.8.2 Extern CSS-document
4.8.3 CSS-codes

Hoofdstuk 5 Afbeeldingen en geluid
5.1 Over bitmaps en vectoren
5.2 Bitmaps importeren
5.2.1 Afbeeldingsformaten
5.2.2 JPEG’s importeren
5.2.3 Andere bitmaps importeren
5.2.4 Comprimeren als PNG/GIF
5.3 Bitmap converteren naar vectoren
5.4 Externe afbeeldingen
5.5 Geluid
5.5.1 Geluid importeren
5.5.2 Geluid toepassen
5.5.3 Geavanceerde instellingen voor geluid
5.5.4 Compressie-instellingen algemeen
5.5.5 Compressie-instellingen per geluid
5.5.6 Geluid met behaviors
5.6 Lipsynchronisatie: artikel van Lizemijn Libgott

Hoofdstuk 6 De beste tips voor beter flashdesign
6.1 Interview met Peter Kentie over flashdesign
6.2 Minimale movies
6.3 Antwoorden op veelgestelde vragen
6.4 Tips, tips, tips
6.5 Stijl van componenten wijzigen
6.6 Artikel: Printen met Flash (door Sander Kessels)

DEEL 2: INTERACTIVITEIT DOOR ACTIONSCRIPT

Hoofdstuk 7 Basis van ActionScript
7.1 Beginnen met ActionScript
7.1.1 Veelgebruikte ActionScript-codes 7.1.2 ActionScript toepassen op keyframes
7.1.3 ActionScript toepassen op buttons en movieclips
7.1.4 Overzicht event handlers
7.1.5 ActionScript in extern bestand
7.1.6 Paden
7.2 Variabelen
7.2.1 Variabelen uitlezen
7.2.2 Naamgeving
7.2.3 Datatypen
7.2.4 Rekenen met variabelen
7.3 Operatoren
7.4 Functies
7.4.1 Basisfunctie
7.4.2 Functie met parameters
7.4.3 Functie met returnwaarde
7.4.4 Praktijkvoorbeeld: dobbelstenen
7.5 Controle- en herhalingsstructuren
7.5.1 If…else
7.5.2 Switch
7.5.3 While en do…while
7.5.4 For
7.6 Tips

Hoofdstuk 8 Meer ActionScript
8.1 Spelen met getallen
8.1.1 Getallen afronden
8.1.2 Random getallen
8.2 Animaties met ActionScript
8.2.1 Bewegingen in x- en y-richting
8.2.2 Rotaties
8.2.3 Transparantie
8.2.4 Verschalingen
8.3 Meer met movieclips
8.3.1 Reageren op het toetsenbord
8.3.2 Reageren op de muis
8.3.3 Botsingen detecteren
8.3.4 Eigenschap _droptarget
8.3.5 Muisvolger
8.4 Werken met objecten
8.4.1 Object Date
8.4.2 Object Sound
8.4.3 Object Color
8.4.4 Object Array
8.5 Preloader
8.6 Allerlei

DEEL 3: DYNAMISCHE FLASHSITES

Hoofdstuk 9 Flash en XML
9.1 Wat is XML?
9.1.1 XML-documenten
9.1.2 Goed geformuleerde en geldige documenten
9.2 XML inlezen in Flash
9.2.1 Properties XML-object
9.2.2 Methods XML-object.
9.2.3 Praktijkvoorbeeld 1
9.2.4 Praktijkvoorbeeld 2
9.2.5 Praktijkvoorbeeld 3
9.2.6 Praktijkvoorbeeld 4
9.3 Meertaligheid in Flash
9.3.1 Praktijkvoorbeeld meertaligheid
9.3.2 Meertaligheid met het paneel Strings
9.4 Interview met Peter Bruggeling van FAO
9.5 XML en CSS

Hoofdstuk 10 Dynamische flashmovies met PHP en MySQL
10.1 Basis van PHP
10.1.1 Wat is PHP?
10.1.2 Hoe werkt het?
10.1.3 PHP in een HTML-pagina opnemen
10.1.4 Variabelen, functies en controlestructuren
10.2 Gebruik van MySQL
10.2.1 De taal SQL
10.2.2 PhpMyAdmin
10.2.3 Informatie uit de database halen
10.3 Flash en PHP
10.4 Fotogalerij met Flash, PHP en MySQL: artikel van DPDK

DEEL 4: APPENDIX

Appendix A Interessante links

REGISTER